Jovina: Salsa with a Kick

Nhà  >>  New Công thức thực phẩm  >>  Jovina: Salsa with a Kick

Jovina: Salsa with a Kick

green chillies.jpg

Homemade Salsa

substances

One 26 oz container Pomi chopped tomatoes
1/4 cup finely chopped pink onion
2 tablespoons chopped pickled jalapenos
1 garlic clove, minced
1 teaspoon salt
1 teaspoon agave
1/4 teaspoon coriander
1/2 teaspoon chili powder
1/4 teaspoon cumin
1 teaspoon lime juice
A few dashes chipotle Tabasco sauce

instructions

Mix collectively and chill.

Share this:

Như thế này:

Như Loading

[Total: 0    Average: 0/5]

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d các blogger như thế này: